Úvodní » O nás » provozní příručka


provozní příručka

Provozní příručka je dokument, kde jsou popsány postupy k dosažení maximální kvality, efektivity a zisku.

Dokument je chráněn autorsky právy zhotovitele a frančizanta. Dokument se předává osobně do rukou jednatele společností.

 

Provozní příručka obsahuje tyto body:

0) Portfolio

1) Jednání s klientem:

  •  jednání po telefonu
  •  jednání písemnou formou
  •  osobní jednání
2) Postupy při zaměření
3) Vyhotovení cenové nabídky a cenová politika.
4) Dodavatelé
5) Postupy při realizaci projektu
6) Kontrola a analýza projektu.
7) Marketing, reklama, SEO
8) Archiv, ReMarketing

Provozní příručka může být franchisorem měněna a doplňována v závislosti na koncepčním vývoji celé franchisy.