Úvodní » Člověk


Člověk

Vládni nad sebou, uprostřed rozrušeného davu,
Tebe proklínajícího za zmatek všech,
Věř sám v sebe, navzdory vesmíru,
A málo věřícím odpusť jejich hřích.

A hodina nenastala, čekej aniž by ses unavil,
A lžou kněží, nesnižuj se k nim.
Uměj odpouštět, i když se Ti bude zdát,
že jsi štědřejší a moudřejší než ostatní.

Nauč se snít, aniž by ses stal otrokem snu,
A myslet, myšlenku nezbožňovat,
Stejně vítej úspěch i výčitky,
Nezapomínej, že jejich hlas je lhář.

Zůstaň potichu, když tvé slovo,
Ochromí dav, aby využívalo blázny,
Když celý svět je zničen pak znova,
Ty musíš vše znovu stavět ze základu. 

Buď schopen dát v radostné naději,
Na mapu vše, co nahromadil si prací,
Vše ztratit a chudým stát se jako dříve,
A nikdy toho nelitovat. 

Buď schopen donutit srdce, nervy, tělo,
Tobě sloužit, i když v tvojí hrudi,
Je vše prázdné, vše vyhořelo,
Jen vůle říká - jdi. 

Zůstaň jednoduchý, když mluvíš s králem,
Zůstaň upřímný, když mluvíš s davem,
Buď přímý a tvrdý k nepříteli i příteli,
Ať všichni když přijde jejich čas, s Tebou počítají. 

Dej smysl každé chvíli,
Hodin a dnů neúprosný běh,
Potom celý svět, ty přijmeš za vlastní,
Pak můj synu ty budeš Člověk. 

Kipling